Topics in Other Languages

在这里你可以找到更多关于学生签证,申请学校,如何更好地准备到澳大利亚等信息。

यहाँ पर आप विद्यार्थी वीजा, विश्वविद्यालयों में आवेदन करने के लिये, ऑस्ट्रेलिया के लिये कैसे तैयारी करें और अन्य बहुत कुछ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |  

Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông tin về visa sinh viên, đăng ký vào các trường đại học, cách chuẩn bị cho chuyến du học Úc và nhiều thông tin khác nữa.

Di sini Anda dapat menemukan informasi mengenai visa pelajar, cara mengajukan aplikasi ke universitas, persiapan tinggal di Australia, dan lain-lain.

Aqui você pode encontrar informações sobre os vistos de estudante, como se candidatar para universidades, como se preparar para a Austrália, e muito mais.  

학생 비자, 대학 지원, 호주 유학 준비 등에 관한 정보를 알려드립니다.

यहाँ तपाईंले विद्यार्थी भिषाहरु, विश्वविद्यालयहरुमा आवेदन गर्न, अष्ट्रेलियाको लागी कसरी तयारी गर्ने र अधिक जानकारी पाउन सकिन्छ।  

ที่นี่คุณสามารถค้นหาข้อมูลวีซ่านักเรียน การสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย วิธีการเตรียมตัวสำหรับประเทศออสเตรเลียและอื่น ๆ อีกมากมาย