About us

March 25, 2013

About us

By Study MyWay

Study My Way is a place for all the information you will need relating to your education/training and student life in Australia.

We provide:

 • Incredible information so that you can make the right choices!
 • Amazing interaction opportunities so you can comment and ask questions on important topics and courses!
 • Unbelievable search directory of all the providers in Australia! (in development)

 

深圳市澳思国际教育有限公司 Study My Way 是一个可以找到你需要的关于在澳大利亚教育/培训和学生生活信息的地方。

我们提供:

 • 非常棒的信息让你更好作出学习选择!
 • 超级互动让你评论和提建议了解重要课程信息!
 • 超全面的搜索引擎让你掌握澳大利亚的教育课程提供!

 

Study My Way contém toda a informação que você precisa para a sua educação/formação e sua vida de estudante na Austrália.

Nós proporcionamos:

 • Informações incríveis para que você possa fazer as escolhas certas!
 • Oportunidades fantásticas de interação para você comentar e fazer perguntas sobre assuntos e procedimentos importantes!
 • Um diretório de busca inacreditável de todas as instituições da Austrália!

 

स्टडी माय वे वह जगह है जहाँ वह सारी सूचना है जिसकी आपको ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा/प्रशिक्षण और विद्यार्थी जीवन के बारे में आवश्यकता होगी |   

हम उपलब्ध कराते हैं:

 • अविश्वसनीय सूचना ताकि आप सही विकल्प चुन सकें!
 • महत्वपूर्ण विषयों और कोर्सों पर टिप्पणी करने और प्रशन पूछने के लिये बातचीत करने के आपके लिये अद्भुत अवसर!
 • ऑस्ट्रेलिया में सभी प्रबंधको की अकल्पनीय खोज डायरेक्टरी!

 

Study My Way merupakan tempat bagi semua informasi yang Anda butuhkan mengenai pendidikan/pelatihan serta kehidupan kampus di Australia.

Kami menyediakan:

 • Informasi yang lengkap sehingga Anda dapat membuat pilihan yang tepat!
 • Kesempatan interaksi yang baik untuk memberi komentar dan mengajukan pertanyaan tentang topik-topik penting serta pilihan jurusan.
 • Direktori pencarian yang sangat baik untuk semua penyedia layanan pendidikan di Austalia!

 

Study My Way ở đây để cung cấp cho bạn tất cả những thông tin cần thiết liên quan đến việc học tập/đào tạo cũng như cuộc sống sinh viên của bạn tại Úc.

Chúng tôi cung cấp:

 • Những thông tin hữu ích để bạn có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn!
 • Cơ hội tương tác tuyệt vời để bạn có thể đưa ra ý kiến và đặt câu hỏi cho những chủ đề và khóa học quan trọng!
 • Danh mục tìm kiếm toàn diện về tất cả những trường đại học ở Úc!

 

Study My Way는 호주의 교육/훈련, 학교 생활과 관련된 모든 정보를 담고 있습니다.

Study My Way는 다음과 같은 일을 합니다.

 • 여러분이 올바른 선택을 할 수 있도록 양질의 정보를 제공합니다.
 • 중요한 주제나 학과 과정에 대해 의견을 밝히거나 질문을 할 수 있는 활기찬 소통의 장을 제공합니다.
 • 호주 내 모든 업체를 아우르는 방대한 검색 자료집을 제공합니다.  

 

Study My Way एउटा यस्तो ठाउँ हो जँहा अष्ट्रेलियामा आफ्नो शिक्षा/प्रशिक्षण र विद्यार्थी जीवन सम्बन्धी आवश्यक सबै जानकारी पाउन सकिन्छ।

हामी प्रदान गर्दछौं:

 • तपाईंले सही निर्णय गर्न सकोस् भनेर तपाईंको लागि अविश्वसनीय जानकारी!
 • तपाईंले महत्त्वपूर्ण विषय र पाठ्यक्रममा टिप्पणी र प्रश्न सोध्न अद्भुत अन्तरक्रियाको अवसर!
 • अष्ट्रेलियाको सबै प्रदायकहरूका अकल्पनीय खोज निर्देशिका!

 

Study My Way เป็นสถานที่ครบครันสำหรับทุกข้อมูลที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับการศึกษา/การฝึกอบรม และชีวิตนักเรียนในออสเตรเลีย

เราให้บริการ:

 • ข้อมูลอันยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างเหมาะสม!
 • โอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเพื่อให้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามในหัวข้อและหลักสูตรที่สำคัญ!
 • ไดเรกทอรีค้นหาอันยอดเยี่ยมของผู้ให้บริการทั้งหมดในออสเตรเลีย!